home

Gui Sheng (pleegvader, 50 jaar), Isa, Xiu Feng pleegmoeder, 50 jaar) en Lei Yu (dochter,19 jaar)

 

"Een bijzondere ontmoeting….. "

Anita Kleintjens.

 

Het is zover. We worden gebeld door Wereldkinderen met een voorstel voor onze tweede dochter. Ze heet Liu Yi Zao en woont in de provincie Guangxi, China. Ze is op dat moment 1˝ en woont in een pleeggezin bestaand uit 3 personen. Tijdens onze adoptiereis krijgen wij, Sjaak, Anita en Bo Kleintjens de mogelijkheid Liuzhou te bezoeken, de woonplaats van Isa (zo heet ze nu). Waar we door haar pleegouders worden uitgenodigd voor een bezoek. Deze kans grijpen we met beide handen aan en zou een emotionele dag worden.

In alle vroegte vertrekken we die dag uit Nanning voor een tocht van 3˝ uur naar Liuzhou.

In de bus bereidt Ivy (onze contactpersoon in China) Isa voor op het bezoek en vertelt haar dat het een afscheidsbezoek is. We kunnen amper gissen wat er door haar koppie gaat, dit alles gebeurt in rap Chinees en wij zijn nog maar pas 3 dagen ouders van dit meisje.

In Liuzhou aangekomen gaan we eerst naar het kindertehuis en de vindplaats van ons meisje. Daarna brengt een gids ons vervolgens naar een ander stadsdeel. Daar zou Ivy ons later begeleiden naar het huis van Isa’s pleegouders. Buiten de bus vormt zich een oploopje van nieuwsgierigen. Om de afstand wat te verkleinen, ben ik naar buiten gegaan. Met handen en voeten werk kom ik te weten dat Isa een Zhuang chinees is en dat de bevolking daar erg trots op is. Na enige tijd ontstaat er buiten wat commotie en komen de pleegouders van Isa aangerend. De tam tam heeft zijn werk gedaan.

Zij rennen emotioneel de bus in en we laten Isa gaan met blijdschap op haar gezicht.

Eenmaal buiten de bus staat Xiu Feng [ pleegmoeder] met Isa in haar armen en kijken we elkaar wat onwennig en nieuwsgierig aan. Onze tranen blijken de beste band te zijn.

Onderweg naar hun huis moet Isa steeds weer iemand gedag zeggen en een warm gevoel overweldigt me. Onze Isa is hier erg geliefd. We worden onthaald met thee en meloen en de uitnodiging hun huis te bekijken. Xiu Feng geeft me een fotoboekje van Isa, gemaakt tijdens haar verblijf en het ontroert me te zien hoeveel inlevingsvermogen deze mensen bezitten.

Isa krijgt een tas met een zilveren huwelijksarmbandje en een brief voor later. Na 1˝ uur komt er een einde aan ons bezoek. Op de galerij wil Xiu Feng Isa aan mij geven, omdat ze graag een foto van ons vieren als gezin wil maken. Isa begint te huilen en klampt zich aan Xiu Feng vast, we kijken elkaar aan en denken hetzelfde. Het echte afscheid moet nog komen.

Met het wachten op de terugkeer van de andere gezinnen neemt de spanning merkbaar toe. Als iedereen er is vinden we dan ook dat het tijd is om te gaan. Hartverscheurend nemen Isa en Xiu Feng afscheid van elkaar en Sjaak pakt Isa resoluut over en brengt haar naar de bus.

Wat aarzelend volg ik, wat graag zou ik Xiu Feng nog willen troosten. Boos en verdrietig valt Isa al snel in een alles vergetende slaap.

Stil, vol van emoties rijden we terug. We zijn er allemaal van overtuigd dat de liefde en betrokkenheid van de pleeggezinnen hartverwarmend zijn en een belofte inhouden voor de toekomst van deze adoptiekinderen in onze gezinnen.

Na thuiskomst blijkt duidelijk dat de liefde en stimulans die Isa ontvangen heeft in haar pleeggezin, een opstapje zijn geweest om zich te ontwikkelen tot een vrolijke stabiele peuter. Met de mogelijkheid zich aan ons te hechten. Dit in schril contrast tot al die kinderen die in China achter blijven in kindertehuizen. Samen met twee andere families willen wij ons daarom inzetten voor het project Lanzhou in China. Dit project biedt ondersteuning en plaatsing van veelal gehandicapte kinderen of kinderen die extra zorg nodig hebben in een tijdelijk of permanent pleeggezin. We hopen hiermee meer kinderen een kans te bieden op warmte en geborgenheid in een thuis. Voor meer info https://www.projecthulpchina.nl/.

home